Wynajem tymczasowych barier drogowych

Firma SIGMATEQ oferuje wynajem tymczasowych barier drogowych MINIGUARD i CONFICO 50

Warunki i ceny ustalamy indywidualnie.
Więcej szczegółów pod numerem tel.  728 938 061 lub 604 275 882

Tymczasowe stalowe bariery ochronne przestawne MINIGUARD

System MINIGUARD spełnia wymagane warunki normy w zakresie:

 • poziom powstrzymywania, (T1, T2, T3)
 • odkształcenie -wyrażone szerokością pracującą (W3, W6, W8)
 • poziom intensywności zderzenia (A)

Relatywnie małe i lekkie elementy MiniGuard są łączone w 13,5-metrowe sekcje. Pozwala to na błyskawiczny rozładunek i transport w pakiecie o łącznej długości 324 metrów na ciężarówce. Wyszkolona brygada pracowników jest w stanie ustawić 3500 metrów barier tymczasowych w ciągu jednego dnia. Roboty drogowe prowadzone na szeroką skalę wymagają zazwyczaj dokonania kilku zmian organizacji ruchu równolegle do postępu robót. Istotnymi czynnikami dla wykonawcy są szybkość montażu i łatwość w przesuwaniu barier tymczasowych zgodnie z aktualnymi potrzebami.

MiniGuard wychodzi naprzeciw najwyższym wymaganiom z doskonałym skutkiem (przesunięcie 7000 metrów bariery na sąsiedni pas zajmuje około 2 dni).

Tymczasowe stalowe bariery ochronne przestawne CONFICO 50

Dane techniczne

Badanie zgodnie z normą: DIN EN 1317-2

Poziom powstrzymywania: T3

Szerokość pracująca: W1

Wskaźnik intensywności przyśpieszenia ASI: A

Wysokość: 50 cm nad powierzchnią drogi

Szerokość u podstawy: 170 mm

Szerokość u góry: 80 mm

Minimalna długość montażowa:

 • 96 m w przypadku terminali z kotwieniem
 • 99 m w przypadku terminali bez kotwienia

Waga komponentu: ok. 1920 kg (12 metrów)

Waga na metr: ok. 160 kg/m

Rama stalowa: S 235

KARTA KATALOGOWA T3W1A

Tymczasowe stalowe bariery ochronne przestawne VARIOGUARD

System VARIOGUARD spełnia wymagane warunki normy w zakresie:

 • poziom powstrzymywania, ( T3, H1, H2 )
 • odkształcenie -wyrażone szerokością pracującą ( W4, W6, W8 )
 • poziom intensywności zderzenia (A i B)

Tymczasowa bariera ochronna VARIOGUARD® została opracowana dla osiągania najwyższych rezultatów w zakresie bezpieczeństwa. Charakteryzuje się różnorodnymi możliwościami w zakresie tymczasowej organizacji ruchu. Jako najtrafniejsza kombinacja między zapewnianiem ochrony i operatywnością kierowania ruchem VARIOGUARD® stale przyczynia się do ograniczenia zagrożeń, wynikających z problematycznych dotychczas przekierowań ruchu (według ZTV-SA 97, część E).

Elementy VARIOGUARD są łączone w 12-metrowe sekcje. Pozwala to na szybki rozładunek i transport w pakiecie o łącznej długości 168 metrów na ciężarówce. Wyszkolona brygada pracowników jest w stanie ustawić ponad 1500 metrów barier tymczasowych w ciągu jednego dnia.

Na drogach krajowych dopuszcza się stosowanie systemu, ponieważ jego klasy działania spełniają wymagania normy PN-EN1317, co jest udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badań zderzeniowych.

System stosowany na drogach krajowych jest identyczny w każdym aspekcie z wytycznymi, które warunkują jego dopuszczenie poprzez pomyślnie przeprowadzone badań zderzeniowych i oznakowanie „CE” albo znakiem budowlanym.

System uwzględnia różne poziomy powstrzymywania drogowych barier ochronnych umożliwiając administracjom drogowym dobór klasy działania najbardziej odpowiadającej potrzebom, przy określaniu których wzięto pod uwagę:

 • klasę drogi
 • jej lokalizację
 • geometrię
 • parametry ruchu drogowego
 • możliwość narażenia konstrukcji
 • potencjalnie zagrożone obszary i przeszkody zlokalizowane na drodze i w jej otoczeniu.

Klasy działania systemu określone w normie są zależne od:

 • prędkości
 • masy pojazdu
 • kąta najechania pojazdu na barierę

System jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego którego, zasadniczym celem jest ochrona zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa osób i budowli znajdujących się w otoczeniu drogi. System należy stosować wtedy, gdy ich brak mógłby mieć bardziej negatywne
skutki dla osób przebywających w pojeździe oraz dla osób i obiektów znajdujących się w obszarze zagrożonym niż w przypadku zastosowania systemu drogowych – tymczasowych – stalowych barier ochronnych

System posiada Aprobatę Technicznej IBDiM nr AT/2010-02-2605 wydaną w dniu 24.05.2010 przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

pdf  KATALOG MINIGUARD oraz VARIOGUARD.pd

KARTA KATALOGOWA T3W1A

Więcej informacji na stronie https://www.miniguard.pl/ oraz https://www.varioguard.pl/

20        miniguard1

vario1        vario3

vario4        vario5