Bariery SP

Bariery do stosowania na drodze, powstrzymujące i ukierunkowujące Ąle skierowany pojazd, do montażu na skraju drogi oraz w pasie dzielącym jezdni. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych:
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano aprobatę techniczną. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określo­e są poprzez typ bariery podany w dokumentacji projektowej, na­wiązujący do ustaleń producenta barier.
Do elementów tych należą:

 • prowadnica,
 • słupki,
 • pas profilowy,
 • przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe,
 • łączniki ukośne,
 • obejmy słupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

WYBRANE TYPY BARIER I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

bariery drogowe, bariery ochronne, barieroporecze, sigmateq
 • BARIERY SKRAJNE DROGOWE
  • WYSIĘGNIKOWA SP - 01
  • BEZPRZEKŁADKOWA SP - 04
  • BEZPRZEKŁADKOWA SP - 05
  • PRZEKŁADKOWA SP - 06
  • PRZEKŁADKOWA SP - 09
 • BARIERY DZIELĄCE DROGOWE
  • WYSIĘGNIKOWA SP - 07
  • PRZEKŁADKOWA SP - 10
 • BARIERY SKRAJNE MOSTOWE
  • WYSIĘGNIKOWA SP - 01
  • PRZEKŁADKOWA SP - 06
  • PRZEKŁADKOWA SP - 09
 • BARIERY DZIELĄCE MOSTOWE
  • WYSIĘGNIKOWA SP - 07
  • PRZEKŁADKOWA SP - 10
 • ODCINKI POCZĄTKOWE I KOŃCOWE
  • ODCINKI POCZĄTKOWE I KOŃCOWE BARIER SKRAJNYCH DŁ. 4 m
  • ODCINKI POCZĄTKOWE I KOŃCOWE BARIER SKRAJNYCH DŁ. 8 m
  • ODCINKI POCZĄTKOWE I KOŃCOWE BARIER SKRAJNYCH DŁ. 12 m
  • ODCINKI POCZĄTKOWE I KOŃCOWE BARIER DZIELĄCYCH DŁ. 4 m
  • ODCINKI POCZĄTKOWE I KOŃCOWE BARIER DZIELĄCYCH DŁ. 8 m
  • ODCINKI POCZĄTKOWE I KOŃCOWE BARIER DZIELĄCYCH DŁ. 12 m
 • WYBRANE BARIEROPORĘCZE
  • BARIEROPORĘCZ MOSTOWA SZTYWNA
 • ELEMENTY BARIER OCHRONNYCH
  • PROWADNICA TYP B
  • PAS PROFILOWY
  • NAKŁADKI STYKOWE
  • WSPORNIK TYP B
  • NASADKA PROWADNICY TYP B
  • WYSIĘGNIK JEDNO- I DWUSTRONNY
  • ŁĄCZNIK UKOŚNY TYP B
  • ELEMENT NAROŻNY ZEWNĘTRZNY TYP B
  • ELEMENT NAROŻNY WEWNĘTRZNY TYP B
  • SŁUPEK MOSTOWY IPE 140
  • SŁUPEK MOSTOWY IPE 100
  • SŁUPEK DROGOWY IPE 100
  • SŁUPEK DROGOWY IPE 140