Tymczasowe bariery MINIGUARD i VARIOGUARD

wynajem barier miniguard - Sigmateq PolskaFirma SIGMATEQ oferuje wynajem BARIER TYMCZASOWYCH MINIGUARD I VARIOGUARD

Warunki i ceny ustalamy indywidualnie.
Więcej szczegółów pod numerem tel. 61/6390136 lub 728 938 061

 

pdf  SIGMATEQ KATALOG MINIGUARD oraz VARIOGUARD. pdf

Stalowe bariery ochronne - tymczasowe   MINIGUARD

System MINIGUARD spełnia wymagane warunki normy w zakresie :
- poziom powstrzymywania, ( T1, T2, T3 )
- odkształcenie -wyrażone szerokością pracującą ( W3, W6, W8 )
- poziom intensywności zderzenia ( A )

Relatywnie małe i lekkie elementy MiniGuard są łączone w 13,5 metrowe sekcje. Pozwala to na błyskawiczny rozładunek i transport w pakiecie o łącznej długości 324 metrów na ciężarówce. Wyszkolona brygada pracowników jest w stanie ustawić 3500 metrów barier tymczasowych w ciągu jednego dnia. Roboty drogowe prowadzone na szeroką skalę wymagają zazwyczaj dokonania kilku zmian organizacji ruchu równolegle do postępu robót. Istotnymi czynnikami dla wykonawcy są szybkość montażu i łatwość w przesuwaniu barier tymczasowych zgodnie z aktualnymi potrzebami.

MiniGuard wychodzi naprzeciw najwyższym wymaganiom z doskonałym skutkiem (przesunięcie 7000 metrów bariery na sąsiedni pas zajmuje około 2 dni).

 

Stalowe bariery ochronne - tymczasowe   VARIOGUARD

System VARIOGUARD spełnia wymagane warunki normy w zakresie :

- poziom powstrzymywania, (  T3, H1, H2  )
- odkształcenie -wyrażone szerokością pracującą ( W4, W6, W8 )
- poziom intensywności zderzenia ( A i B )

Tymczasowa bariera ochronna VARIO-GUARD® została opracowana dla osiągania najwyższych rezultatów w zakresie bezpieczeństwa. Charakteryzuje się różnorodnymi możliwościami w zakresie tymczasowej organizacji ruchu. Jako najtrafniejsza kombinacja między zapewnianiem ochrony i operatywnością kierowania ruchem VARIO-GUARD® stale przyczynia się do ograniczenia zagrożeń, wynikających z problematycznych dotychczas przekierowań ruchu. (według ZTV-SA 97, część E).

Elementy VARIOGUARD są łączone w 12 metrowe sekcje. Pozwala to na szybki rozładunek i transport w pakiecie o łącznej długości 168 metrów na ciężarówce. Wyszkolona brygada pracowników jest w stanie ustawić ponad 1500 metrów barier tymczasowych w ciągu jednego dnia.

Na drogach krajowych dopuszcza się stosowanie systemu ponieważ jego klasy działania spełniają wymagania normy PN-EN1317, co jest udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badań zderzeniowych.

System stosowany na drogach krajowych jest identyczny w każdym aspekcie z wytycznymi, które warunkują jego dopuszczenie po przez pomyślnie przeprowadzone badań zderzeniowych i oznakowanie „CE” albo znakiem budowlanym. System uwzględnia rożne poziomy powstrzymywania
drogowych barier ochronnych umożliwiając administracjom drogowym dobór klasy
działania najbardziej odpowiadającej potrzebom, przy określaniu których wzięto pod uwagę:

- klasę drogi
- jej lokalizację,
- geometrię
- parametry ruchu drogowego
- możliwość narażenia konstrukcji
- potencjalnie zagrożone obszary i przeszkody zlokalizowane na drodze i w jej otoczeniu.

Klasy działania systemu określone w normie są zależne od:
- prędkości
- masy pojazdu
- kąta najechania pojazdu na barierę

System jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego którego, zasadniczym celem jest ochrona zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa osób i budowli znajdujących się w otoczeniu drogi. System należy stosować wtedy, gdy ich brak mógłby mieć bardziej negatywne
skutki dla osób przebywających w pojeździe oraz dla osób i obiektów znajdujących się w obszarze zagrożonym, niż w przypadku zastosowania systemu drogowych – tymczasowych – stalowych barier ochronnych

System posiada Aprobatę Technicznej IBDiM nr. AT/2010-02-2605 wydaną w dniu 24.05.2010 przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

więcej informacji na stronie www.miniguard.pl oraz www.varioguard.pl

 

20        miniguard1

vario1        vario3

vario4        vario5