Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu

proj2proj1

Naszym celem jest projektowanie funkcjonalnych i bezpiecznych dróg.

Każdy projekt drogi, ulicy, parkingu czy zjazdu traktujemy indywidualnie. Jako biuro projektów drogowych zajmujemy się:

  • Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej
  • Projektowaniem dróg i ulic, zjazdów z drogi, placów, w tym placów manewrowych, dróg wewnętrznych,
  • Projektowaniem parkingów oraz optymalizacji miejsc postojowych,
  • Projektowaniem chodników i ścieżek rowerowych,
  • Opracowywaniem organizacji ruchu, zarówno stałej jak i czasowej,
  • Analizami i pomiarami natężeń ruchu dróg, ulic oraz skrzyżowań,
  • Sprawdzeniem przejezdności łuków, placów manewrowych oraz skrzyżowań zarówno zwykłych, skanalizowanych jak i rond.
  • Opracowaniem przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.